Jdi na obsah Jdi na menu
 


Jak zácházet se zábavní pyrotechnikou

21. 9. 2008
Jestliže Vánoce patří z pohledu hasičů k těm spíše klidnějším obdobím, přelom roku - Silvestr a Nový rok - je pro hasiče časem zvýšené ostražitosti a aktivity.

Například během dvou dnů na přelomu loňského a letošního roku - od 31.12. 2006 do 1.1. 2007 - zasahovali hasiči u celkem 245 požárů, což je více než v předchozích letech a zároveň více než dvojnásobek celoročního průměru. Vysoký počet požárů souvisel i s tím, že panovalo relativně teplé počasí a na rozdíl od předešlého Silvestra chyběla sněhová pokrývka, která by zabránila četným požárům porostu způsobeným zábavní pyrotechnikou. Valná část z těchto požárů šla samozřejmě na vrub oslavám příchodu nového roku - hasiči likvidovali několik požárů balkónů a bytů, které zapálila neopatrně odpálená zábavní pyrotechnika, hořely také plastové kontejnery, popelnice, auta, travní porosty, keře apod. Hasiči vyjížděli i k požárům vánočních stromků.

NĚKOLIK VAROVNÝCH PŘÍKLADU Z OSLAV MINULÉHO SILVESTRA

V Praze poslední den v roce 2006 hasiči likvidovali požár ve 2. podlaží panelového domu. Požár po sobě zanechal škody za 500 tis. Kč a několik obyvatel domu muselo být evakuováno. A to vše kvůli něčí neopatrnosti, protože požár způsobila zábavní pyrotechnika odpálená na balkon. Létající světlice poškodila i byt v Jaroměři - Josefově na Náchodsku.

Na svou neopatrnost doplatil obyvatel domu v Holešově, který zbytky odpálené zábavní pyrotechniky vhazoval zpět do papírové krabici. Ta poté, co ji odnesl do sklepa, začala hořet.

Zábavní pyrotechnika hrála podstatnou roli také při loňském obrovském požáru, který 20.12. zachvátil obchodní centrum Ex Calibur City u Chvalovic na Znojemsku. Jeden z trhovců tehdy s pyrotechnikou manipulovat tak neopatrně, že zapálil blízká auta a od nich začalo hořet samotné obchodní centrum. S následným požárem bojovaly stovky českých a rakouských hasičů a škody přesáhly astronomických 100 mil. Kč.

Obyčejná hořící svíčka ponechaná během silvestrovských oslav bez dozoru zase zapálila rodinný dům ve Hněvošicích na Opavsku. Jeden z účastníků večírku se naštěstí včas vzbudil, přivolal hasiče a zabránil tak větším majetkovým škodám a možná i něčemu horšímu.

POZOR NA ZÁBAVNÍ PYROTECHNIKU

Hasiče a zdravotnickou záchrannou službu na konci každého roku zaměstnávají následky nesprávného používání zábavní pyrotechniky. Na přelomu roku 2006/2007 zasahovali hasiči u 37 požárů zapříčiněných zábavní pyrotechnikou, což je nejvíce od Silvestra 2000/2001, způsobené škody byly odhadovány na necelé tři mil. Kč, jeden člověk byl zraněn.

Skutečný počet požárů způsobených užíváním zábavní pyrotechniky je však vyšší. Na vrub zábavní pyrotechniky totiž jde také mnoho drobnějších požárů odpadů umístěných v různých místech, popelnic, kontejnerů, trávních porostů a okrasných keřů. Počet těchto požárů, které hasiči likvidují v časných ranních hodinách Nového roku, v posledních třech letech značně narostl. Kvůli zábavní pyrotechnice každoročně dochází i k zapálení odstavených aut, objevují se případy vyhořelých balkonů a bytů, do kterých vletěly zapálené světlice, rakety atd. Naštěstí se většinou jedná o menší, lokalizované požáry, které se v minulých letech obešly bez vážnějších zranění. Vážná zranění ale každoročně způsobuje nesprávná manipulace se zábavní pyrotechnikou. Největší nebezpečí pak představuje zejména ta podomácku vyráběná, necertifikovaná pyrotechnika.

Abyste zabránili případným zraněním či zbytečným škodám na majetku, dodržujte při zacházení se zábavní pyrotechnikou těchto několik zásad:

* Nakupujte pouze tu zábavní pyrotechniku, která je uvedena legálně do oběhu: tedy opatřena návodem výrobce v českém jazyce, který informuje jak tyto výrobky bezpečně skladovat a používat. Tento návod by měl pak každý při manipulaci s pyrotechnikou ve vlastním zájmu striktně dodržovat.
* Pokud si zábavní pyrotechniku pořídíte, je třeba ji bezpečně uskladnit. Rozhodně není vhodné přechovávat pyrotechniku v blízkosti kamen, krbů, otevřených ohňů a zapálených svíček. Pozor také na to, aby pyrotechnika nenavlhla.
* Zábavní pyrotechniky používejte tak, abyste neohrozili zdraví či majetek svůj nebo někoho dalšího: s pyrotechnikou manipulujte zásadně na volném prostranství, v dostatečné vzdálenosti od dalších objektů, aby nemohlo dojít např. k vniknutí výbušnin do oken či zapálení střechy. Obzvláště rizikové jsou pak prostory blízko zdravotnických či školských zařízení. Se zábavní pyrotechnikou se samozřejmě nesmí mířit na lidi.
* Pyrotechnické předměty vyšších tříd nebezpečnosti (třídy II a III a podtřídy T1) se dle příslušné vyhlášky nesmí používat v uzavřených prostorách (místnosti, dopravní prostředky apod.), v blízkosti kostelů, nemocnic, dětských zařízení, domovů důchodců, škol, ozdravoven a při sportovních akcích.
* Konec roku je i vhodnou příležitostí pro úklid balkonu. Během oslav konce roku může zbloudilá petarda nebo jiný kus zábavní pyrotechniky ponechané věci snadno zapálit a způsobit požár.
* Pamatujte, že pod vlivem alkoholu nebo jiných drog bychom se zábavní pyrotechnikou neměli manipulovat. Obzvláště varovné jsou i pokusy některých lidí odpalovat pyrotechniku zasazenou do skleněné láhve. Snad ani není nutné zdůrazňovat, jaká neštěstí a vážná zranění mohou tyto experimenty způsobit.
* Se zábavní pyrotechnikou by neměly manipulovat děti. Zábavní pyrotechnika, zejména ta nebezpečnější, by měla být vždy uskladněna mimo jejich dosah. Své děti poučte, aby nesbíraly již použitou nebo i nevybuchlou pyrotechniku.
* Neodpalujte znovu pyrotechniku, která již jednou selhala. Naopak ji bezpečně zlikvidujte v souladu s návodem k použití.
* Dejte si pozor na mohutné zvukové efekty, které doprovázejí odpalování některých předmětů zábavní pyrotechniky - např. petard a dělobuchů, které mohou při nevhodném odpálení poškodit sluch. Ohleduplní bychom měli být i vůči našim zvířecím miláčkům. Psi a kočky mají mnohem vyvinutější sluch než lidé a při nadměrném hluku trpí. Může dojít i k trvalému poškození jejich zdraví, zejména psychiky.
* Pokud si chceme udělat radost něčím větším, např. ohňostrojem, mějte na paměti, že tak může učinit jen odborně způsobilá osoba. Svěřte tedy jejich realizaci radši odborníkům či si zajděte na ohňostroj pořádaný vaší obcí.
* Zajímejte se o to, jak se k používání zábavní pyro techniky staví vaše místní samospráva. V některých obcích je její prodej a používání omezeno obecní vyhláškou.

Dodržovat pravidla požární bezpečnosti by však měli i ti, kdo zábavní pyrotechniku prodávají a uskladňují. Při nedbalosti totiž hrozí vznik požáru, výbuch nebo může dojít k jinému ohrožení prodávajících i kupujících. Prodej zábavní pyrotechniky a manipulaci s ní upravuje vyhláška Českého báňského úřadu č. 174/1992 Sb. ze dne 16. března 1992 o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi.

Podle této vyhlášky musí být pyrotechnické předměty skladovány a vystavovány tak, aby případným výbuchem nebo požárem nebyly ohroženy životy a zdraví osob.

Pyrotechnické předměty se smí skladovat a vystavovat jen v původních obalech výrobce, v suchu a takovým způsobem, aby jejich teplota nepřesáhla 40 stupňů Celsia a odděleně od hořlavých a lehce zápalných látek.

Pyrotechnické předměty třídy II a III a podtřídy T1 se mohou skladovat buď v prodejní místnosti, a to v nejvyšším množství 100 kg ( to však nesmí obsahovat více než 20 kg pyrotechnických složí), nebo v příručním skladě s vyloučením stálé přítomnosti osob v nejvyšším množství 300 kg (s maximálně 69 kg pyrotechnických složí). Skladování většího množství pyrotechnických předmětů je možné pouze v k tomu zvláště povolených skladech.

Každá prodejní místnosti a příruční sklad musí být dle vyhlášky vybaveny protipožárními prostředky.

V prostorách, kde jsou skladovány, popřípadě vystavovány pyrotechnické předměty, se nesmí kouřit a manipulovat s otevřeným ohněm.

Ve stáncích lze dle vyhlášky prodávat pouze tu nejméně nebezpečnou pyrotechniku I. třídy (prskavky, bouchací kuličky, vystřelovací konfety, malá ohňová kola a fontány apod.). Pyrotechniku vyšších tříd nebezpečnosti lze prodávat jen v kamenných obchodech a pouze osobám starším 18 let, v případě pyrotechniky III. třídy (např. malé italské pumy, dělové rány, ohňopády, rakety ) pak jen k tomu účelu kvalifikovaným osobám.

CO DĚLAT V PŘÍPADĚ POŽÁRU?

Pokud přes všechna bezpečnostní opatření přece jen dojde k požáru, je třeba zachovat "chladnou hlavu" a prostřednictvím linky 150 nebo 112 zavolat hasiče, kteří na místo dorazí za několik minut. Pokud je požár menšího rozsahu, můžete se pokusit ho zlikvidovat vlastními silami - je nutné reagovat rychle, použít hasicí přístroj nebo zamezit přístupu vzduchu a požár v zárodku uhasit improvizovanými prostředky: např. udusit botou, pokrývkami nebo jinými silnějšími textiliemi bez umělých vláken nebo vodou (pozor však na elektrické přístroje či věci napojené do elektřiny.) V žádném případě byste ale neměli nepřeceňovat své síly a snažit se případný požár za každou cenu uhasit sami. Pamatujte, že lidské zdraví je vždy cennější než majetek.

Prodej a používání pyrotechnických předmětů

Pyrotechnické předměty třídy I (do 3 g pyrotechnické slože v jednom kuse) - volně prodejná bez omezeníJde např. o prskavky, pistolové kapsle, třaskavé bonbony a proužky, malé tyčinky s barevnými plameny, ohňopády, blikavky, malá ohnivá kola a fontány, létající motýli, bouchací kuličky a vystřelovací konfety.

Pyrotechnické předměty třídy II (do 50 g složí), prodej jen v kamenných obchodech, ne ve stáncích, prodej pouze osobám starším 18 letSpadají sem např. římské svíce, fontány, gejzíry, petardy, minivýbušky, vystřelovací pouzdra, rakety s náplní barevných světlic nebo výbuškové slože, barevné dýmy a bengálské ohně.

Pyrotechnické předměty třídy III (do 250 g složí), prodej pouze osobám s kvalifikací odpalovače ohňostrojů Např. malé italské pumy, dělové rány, ohňopády, různé druhy raket a vystřelovaných efektů, velké japonské slunce.

Výbušné předměty třídy IV. - prodej ve zvláštním režimu pouze s povolením Českého báňského úřadu.