Jdi na obsah Jdi na menu
 


Jak volat na tísňovou linku

21. 9. 2008
Při volání na tísňovou linku buďte struční, ale věcní a informujte:

* Co se stalo a jakého rozsahu událost je (popis události, co je ohroženo nebo zasaženo, jaký je počet postižených)

* Kde přesně se událost stala (např. adresa – okres, obec, ulice, číslo popisné nebo orientační, nebo číslo silnice, kilometr, směr jízdy, případně bližší určení ve volném terénu)

* Své jméno a číslo telefonu, ze kterého voláte a místo odkud voláte

* Dále odpovídejte na další dotazy operátora tísňové linky

* Po ukončení hovoru může být uskutečněn zpětný hovor pro ověření události nebo zpřesnění některých údajů, např. příjezdové trasy


V České republice jsou pro tísňová volání vyhrazena tato telefonní čísla:

* 150 Hasičský záchranný sbor ČR,

* 155 Zdravotnická záchranná služba,

* 158 Policie ČR.

* 156 Obecní (městská) policie

* 112 Jednotné evropské číslo tísňového voláníKdy volat hasiče:

Při požárech, živelních pohromách, haváriích a nehodách – tedy všude tam kde je potřeba provádět
záchranné práce a likvidační práce (hašení, vyprošťování, odstraňování nebezpečí apod.
Hasičský záchranný sbor ČR koordinuje postup při provádění záchranných a likvidačních prací.


Evropská tísňová linka 112

- Jednotné evropské číslo tísňového volání – 112 je zavedeno ve všech členských státech EU včetně ČR.
- V ČR je tísňová linka 112 svedena k Hasičskému záchrannému sboru ČR do „telefonních center tísňového volání 112“. Tato technologie propojuje základní složky integrovaného záchranného systému.

- Operátoři tísňové linky 112 v ČR mohou mj. identifikovat adresu pevné telefonní stanice volajícího či polohu mobilního telefonu při tísňovém volání.

- Operátoři obsluhující linku 112 v ČR jsou schopni odbavovat tísňové hovory nejen v češtině, ale i angličtině a němčině.

- Z mobilního telefonu se dá dovolat na linku 112 i v případě, že na daném místě není pokrytí signálu Vašeho operátora. Musí však být dostupný signál jakéhokoliv jiného operátora.

- Na linku 112 lze volat z jakéhokoliv telefonního přístroje. Z mobilního telefonu lze volat i v případě, nulového kreditu a ve většině států EU i bez SIM karty.

- V zahraničí je při volání na linku 112 nutno znát alespoň základní pojmy v angličtině.


Autor: kpt. PhDr. Petr Kopáček, tiskový mluvčí MV-generální ředitelství
Hasičského záchranného sboru ČR